Ocea Mercatus Software - Live Knowledge

Ocea Mercatus er et ledende programvarehus for kontroll, styring og planlegging av fiskeoppdrett. Løsningene er svært driftssikre og stabile, og brukes av en lang rekke ledende selskaper i inn- og utland. All programvare er web-basert, noe som gir større brukervennlighet og lavere driftskostnader sammenlignet med andre løsninger der man har lokale installasjoner.

Løsningene er tillpasset forskjellige behov hos oppdretter, og også forskjellige stadier i verdiskapningsprosessen hos oppdretter. Blant kundene som nyter godt av Ocea Mercatus-produktene er Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap.