Menu
  • topp image

Informasjonssystemer

Ocea Mercatus er et ledende programvarehus for kontroll, styring og planlegging av fiskeoppdrett. Løsningene er svært driftssikre og stabile, og brukes av en lang rekke ledende selskaper i inn- og utland. All programvare er web-basert, noe som gir større brukervennlighet og lavere driftskostnader sammenlignet med andre løsninger der man har lokale installasjoner.
Løsningene er tillpasset forskjellige behov hos oppdretter, og også forskjellige stadier i verdiskapningsprosessen hos oppdretter. Blant kundene som nyter godt av Ocea Mercatus-produktene er Marine Harvest, verdens største oppdrettsselskap.
Sporbarhet gjennom hele livssyklusen.
Om du har en lokalitet eller 100 trenger du fersk informasjon om fisken din, AquaFarmer presenterer informasjonen du trenger, når du trenger den, det store bildet og nøyaktige detaljer er tilgjengelig i et brukervennlig og oversiktlig grensesnitt.
Les mer …
Enkel og effektiv biologisk planlegging.
AquaFuture er et produksjons- og slakteplanleggingssystem som dekker både ferskvann og sjøfase av produksjonen.
Les mer …
AquaFinance er et datastyringssystem for å holde seg oppdatert på produksjonskostnader gjennom livssyklusen til oppdrettsfisk, som i tillegg kalkulerer beholdningsverdien på fisken basert på kundedefinerte regler. Systemet lager også økonomiske budsjetter og prognoser, inkludert utviklingen av beholdningsverdier og produksjonskostnader pr. kilo over tid.
Les mer …
AquaVet er et Web-basert verktøy for registrering, arkivering og rapportering av alle typer veterinæraktiviteter innen fiskehelse. AquaVet lar veterinærselskapene lagre og arkivere all informasjon om kundene sine på ett sted, inkludert besøksrapporter, resepter, vaksinebestillinger, laboratorierapporter og mye mer.AquaVet kan brukes av frittstående fiskehelsetenester, eller konfigureres som en tilleggsmodul til oppdrettssystemet Aquafarmer for de oppdrettsselskapene som har egen veterinær
Les mer …
Ocea Live
Tenk deg et system som kunne samle all informasjon om fôring, fiskens miljø, fiskens helse og biologi. Tenk deg at du får denne informasjonen for alle selskapets lokaliteter; lokalt, regionalt, nasjonalt - eller internasjonalt. Tenk deg at denne løsningen er webbasert og at du ikke trenger å bekymre deg for back-ups og sikkerhetsrutiner. Hva om all informasjon var i sanntid?
Les mer …

Noe du lurer på?

tlfmailkontakt

Oppdrettsutstyr

Vannteknologi:
Vannrensing
Filter
Transportsystemer for fisk

Hygiene:
Komplett dødfisksystem
Ensilasjestyring
Tippcontainere
Kvernpumpetanker

Havbruksutstyr:
Fôring
Hygiene
Sensorer
Lys
Kamera

Kontakt Ocea Norge

Kanalveien 105A
N-5068 Bergen
Norway

Tel: +47 55 08 30 00
Fax: +47 55 08 30 01
Email: info@ocea.no

pdf   Salgs og servicebetingelser

fbOcea på FB

Kontakt Ocea Chile

La Laja Lote 1 A
1801 Puerto Varas
Chile

Tel: + 56 2 599 3400
Fax:+56 2 599 3401

Support:
Fjernsupport
Oppdateringer
support@ocea.no
55 08 30 30